Klachtenprocedure

Klachtenprocedure van RegelingFD is conform de procedure van het KIFID.  Het KIFID staat voor Klachten Instituut Financiële Dienstverlening. RegelingFD wil net als ieder ander bedrijf tevreden klanten. Mijn bedrijf doet er dan ook alles aan om een zo goede mogelijke dienstverlening aan jou te verlenen. Ondanks alle gezamenlijke inspanningen kan het altijd een keer voorkomen dat jij als klant niet tevreden bent over een geleverd product en of dienst.
Wanneer je niet tevreden bent met onze dienstverlening dan horen wij dat graag van jou. Je dient dit per post of per e-mail aan ons kantoor kenbaar te maken. Als Financieel adviseur zal ik er samen met jou alles aan doen om de klacht binnen een redelijke termijn op te lossen. Wanneer jij en RegelingFD niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kun je deze klacht rechtstreeks  kenbaar maken bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( Kifid ). Je kunt de Kifid per post bereiken op: postbus 93257, 2509 AG te Den Haag. Verdere informatie over het Kifid is te vinden op www.kifid.nl.
Contactgegevens van
Klachtenprocedure
Telefoon: 033-4613372 E-mail: info@regelingfd.nl
Kifid neemt alleen klachten in behandeling van ontevreden klanten die deze klacht ook al hebben gemeld bij de Financiële Dienstverlener zelf. Belangrijk criterium is dat jij en de Financiële Dienstverlener samen niet tot een oplossing kunnen komen. Voor het indienen en het afhandelen van jouw klacht worden geen kosten in rekening gebracht. Het Kifid neemt de klacht in behandeling en doet daar een uitspraak over. Deze uitspraak is bindend wat betekend dat de Financiële Dienstverlener zich conformeert aan de uitspraak.

Telefonisch een klacht melden:

Telefonisch een klacht melden is uiteraard ook mogelijk. Het kan ook om iets heel onschuldigs gaan waar je niet over tevreden bent. Bijvoorbeeld een afspraak die je met ons hebt gemaakt en niet is nagekomen. Dan is dit vergeten en kun je deze vergeten klacht uiteraard gewoon via de telefoon aan ons doorgeven.
Tevreden meld dit ook!