Starterslening Amersfoort

 

 Starterslening Amersfoort is een lening die verstrekt wordt door de gemeente waar men het huis koopt. Deze gemeente moet dan wel mee doen aan deze Starterslening.

 

Wanneer een starter op de woningmarkt een hypotheek nodig heeft, maar hij met zijn huidige inkomen niet voldoende hypotheek kan krijgen, dan is de Starterslening een mogelijke oplossing. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt is jouw droomhuis misschien toch mogelijk.

De uitvoering van de Starterslening wordt gedaan door de stichting SVN. Over deze lening hoeft de eerste 3 jaar geen rente betaald te worden. Na 3 jaar gaat u in principe maandelijks uw rente en aflossing betalen. U ontvangt bericht zodra deze eerste 3 jaar voorbij zijn.

 

Hertoetsing

U kunt dan een her toets Starterslening aanvragen. SVn berekent dan wat u voor uw lopende eerste hypotheek betaalt. SVN beoordeelt wat u met het inkomen van uw huishouden op basis van de NHG-normen nog aan rente en/of aflossing voor uw Starterslening kunt betalen.

Met de starterslening overbrug je het verschil tussen de maximale hypotheek en de koopsom. De hoogte van de lening hangt af van het inkomen en hoeveel men aan eigen geld heeft.

Of je in aanmerking komt voor deze starterslening bepalen de voorwaarden van uw gemeente en Nationale Hypotheek Garantie.

Elke gemeente heeft zijn eigen voorwaarden.

 

Kosten Starterslening

De Starterslening wordt als (tweede) hypotheek afgesloten. Dit betekent dat de notaris u kosten in rekening brengt voor het vestigen van de hypotheek. Daarnaast rekent SVN een vast bedrag aan afsluitkosten. NHG rekent 1% borgtochtprovisie over de hoogte van de hypotheek. Zowel de afsluitkosten als de borgtochtprovisie worden door SVN in rekening gebracht. De borgtochtprovisie wordt afgedragen aan NHG. Dit zijn financieringskosten. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Rekenvoorbeeld 

bij een Starterslening van € 30.000,- bedragen de bijkomende kosten:

  • Afsluitkosten 2e hypotheek af te dragen aan SVN: € 750,-
  • Borgtochtprovisie NHG  (1% over de hoofdsom van de Starterslening): € 300,-
  • Notariskosten (indicatieve notariskosten 2e hypotheekakte Starterslening): € 520,-
  • Extra werkzaamheden (berekenen hoogte starterslening, aanvragen, controleren en begeleiden tot afwikkeling van de aanvraag klaar is) financiële dienstverlener : € 375,-

 

Starterslening en extra aflossen

Je kunt altijd (geheel of) gedeeltelijk vanaf € 250,00 extra boetevrij en kosteloos aflossen op een starterslening.

Wil je graag meer informatie over de starterslening neem dan contact met mij op 06-46555564.