Starterslening Nieuwegein
Welkom in Nieuwegein

Starterslening Nieuwegein

Als nieuwkomer op de huizenmarkt ben je op zoek naar een passende woning. Wij van Starterslening Nieuwegein begrijpen jouw situatie maar al te goed. Je hebt al wel gespaard kortom al wel wat spaargeld bij elkaar om zo de kosten koper zelf te kunnen betalen. En toch is het niet altijd genoeg. In deze snelle markt waarin huizen worden verkocht of dat het een warm brood is kun jij wel wat hulp gebruiken. De Starterlening Nieuwegein is deze hulp.  Door jou te voorzien van de juiste informatie vind je bij ons de juiste voorbereiding. Laten we bij het begin beginnen en maak nu eerst een berekening.

Vermeld de postcode en het huisnummer van het huis wat je wilt gaan kopen.
   Berekening Starterslening

Met een berekening van jou hypotheek mogelijkheden kun je verder. Verder naar de zoek opdracht bijvoorbeeld op Funda. Je weet tenslotte wat er mogelijk is. Tot welk budget jij kunt gaan zoeken. Dan opeens komt je woning in beeld ja die is het helemaal. Ze vragen net € 20.000,00 teveel. Oh wat jammer deze woning valt net buiten mijn budget. Geen nood dat tekort kun je dan opvangen met een Starterslening Nieuwegein.

De starterslening Nieuwegein is er voor:

 1. Meerderjarige(n) welke in Nederland wonen en staan ingeschreven
 2. Nieuwkomers die nog niet eerder een koopwoning in eigendom hebben gehad
 3. De toekomstige bewoner staat minimaal al één jaar ingeschreven bij de gemeente Nieuwegein
 4. Of van de afgelopen 10 jaar ben je minimaal er 6 jaar woonachtend geweest en kom je terug naar de gemeente bij samenwonen is dit voot 1 persoon van toepassing.
 5. bewoners waarvoor er geen inkomensgrens is

Opgestelde regelgeving en voorwaarden voor de starterslening Nieuwegein.

 • De starterslening wordt verstrekt tot maximaal de NGH leennorm voor 2018 is dit € 265.000,00 dit bedrag is inclusief kosten die gemaakt worden ter verbetering.
 • Ditzelfde geld ook voor de nieuwbouw.
 • Beneden de NHG grens zijn verbeterkosten en meerwerk toegestaan
 • Hoeveel je aan starterslening krijgt in Nieuwegein is afhankelijk van aankoopprijs en de eventuele bijkomende kosten voor verbetering of extra werkzaamheden
 • De starterslening is maximaal 20% van de koopprijs tot maximaal € 25.000,00
 • De starterslening en de hypotheek samen moeten wel in verhouding liggen met de aankoopwaarde van de woning.
 • Deze starterslening is alleen geldig met een reguliere hypotheekaanvraag niet met andere koopsubsidies.

Wanneer het budget op is van de gemeente kunnen zij de aanvraag afwijzen. De starterslening heeft twee delen 1 hypotheek gedeelte in box 1. De tweede lening die niet fiscaal aftrekbaar is valt in box 3. Deze box 1 lening lost u als gevolg van de wetgeveing annuitair en of lineair af. De andere lening in Box 3 loopt op en is niet fiscaal aftrekbaar. Voor beide delen heb je als koper geen extra maandelijkse lasten in de 3 begin jaren van de starterslening. De rente van de starterslening staat voor 15 jaar vast en heeft een looptijd van 30 jaar. Boetevrij aflossen is mogelijk. de site van SVN starterslening nieuwegein bezoeken kan hier.

Bijkomende Kosten

Wie een starterslening aanvraag betaald hiervoor bovendien € 750,00 voor aan SVN. Daar staat tegenover dat deze € 750,00 wordt verrekend met de uitbetaling van de starterslening. Je hoeft deze dan ook niet eerst zelf voor te schieten. Meerwerkzaamheden voor de Financieel adviseur bespreekt de adviseur met jou. Net als bij de notaris. Daar de tarieven bij iedereen kunnen afwijken worden er hier dan ook geen bedragen genoemd.

Starterslening Nieuwegein

Wil je eerst even meer weten over RegelingFD lees dan de site informatie.