faillissement Conservatrix

Faillissement Conservatrix

Op dinsdag 8 december 2020 is het Faillissement Conservatrix door de rechtbank van Amsterdam is uitgesproken. Dit gebeurde op verzoek van de DNB De Nederlandse Bank.  Lees hier de aankondiging van het Faillissement Conservatrix. Welke door de rechtbank is uitgesproken.

Onbeantwoorde vragen

Samen met u  heb ook ik veel onbeantwoorde vragen bij dit Faillissement Conservatrix. 1 ervan is: hoe is dit mogelijk? Ik probeer zoveel mogelijk informatie tot mij te nemen die ik met u vervolgens weer kan delen!  Vandaar ook dit blog bericht. Ik adviseer u om regelmatig terug te keren naar dit blog bericht om zo te zien of er nieuwe ontwikkelingen zijn bijgezet die kunnen bijdragen tot  duidelijkheid.

Faillissement Conservatrix
Faillissement Conservatrix

Stichtingpolishoudersconservatrix.nl

Er is inmiddels een stichtingpolishoudersconservatrix.nl  in het leven geroepen waar u zich bij kunt aansluiten. Deze stichting is opgericht met als doel collectief de belangen van de polishouders te behartigen die betrokken zijn bij het Faillissement Conservatrix. Aanmelden is dan ook vrijblijvend. Hoe meer mensen zich hierbij aansluiten hoe groter de vuist gemaakt kan worden.

U kunt zich hier bij aanmelden.

Door u aan te melden staat u bij hun ingeschreven als belanghebbende en wordt u door middel van een nieuwsbrief verder op de hoogte gehouden. Bekend gemaakt op 9 december door minister Wopke Hoekstra is dat er een onafhankelijke evaluatie wordt uitgevoerd naar de gang van zaken lees hier het gehele verhaal

Tros Radar:

Vanavond februari 2021 schenkt tros radar aandacht aan het in december 2020 failliet gegane Conservatrix.

Welke mogelijkheden en verplichtingen zijn er?

Ik kan mij voorstellen dat u net als ik hier meer over wilt weten zodat ik enkele mogelijkheden en verplichtingen hier met u wil delen:

  • op de vraag of u nog premie moet blijven betalen ontvangt u antwoordt in de brief van december die op uw deurmat valt, mocht u om welke reden dan ook geen brief hebben ontvangen op en of rond 20 december richt u zich dan rechtstreeks tot de curatelen dit kunt u doen door u mail te sturen naar relatiebeheer@conservatrix.nl . Op dinsdag 15 december  is aan mij bekend geworden dat hier meer is over uitgelegd in de brief  die de advocaten Wyn Stael u als polishouder heeft toegezonden. Zij geven aan in deze brief dat de premiebetalingen tot 1 maart 2021 opgeschort kan worden. Dit betekend dat u tot 1 maart 2021 de premie tijdelijk niet hoeft te betalen. Conservatrix zal vanaf nu ook niet meer automatisch gaan incasseren. Gebeurt dit wel dan kunt u de premie storneren en terug laten boeken op uw rekening. De gestorneerde premies adviseer ik u apart te houden, indien er een overdracht komt naar een andere verzekeraar en de polis wordt daar voortgezet kunt u de door uw zelf gereserveerde premie overboeken naar de verzekeraar die uw polis gaat voortzetten.
  • Kan ik mijn verzekering afkopen?  Indien uw verzekering de mogelijkheid bied tot afkoop kunt u hier een verzoek voor indienen welke u kunt mailen naar relatiebeheer@conservatrix.nl.  Het indienen van een afkoopverzoek leidt niet automatisch tot uitbetaling hiervan. De curatoren gaan hier nog nader onderzoek naar doen. De curatoren hebben hiervoor de tijd tot 1 maart 2021 om u verder van informatie te voorzien. Bij twijfel kunt u dit ook nog doen nadat de informatie is gegeven door de curatoren.
  • Kan ik mijn verzekering opzeggen. Ja dat is mogelijk in het geval dat deze polis niet verpand is aan een pandhouder en de verzekering verder zelf geen beperkingen kent bent u vrij om deze te beëindigden.

Vragen

Heeft u specifieke vragen kunt u ze uiteraard ook aan mij mailen info@regelingfd.nl . Ik zal uw vragen binnen mij gegeven mogelijkheden dan ook zo spoedig mogelijk beantwoorden. Meer en of andere vragen treft u aan in de vragen over het faillissement .

Staat uw vraag er niet bij kunt u ook een bel afspraak maken met Conservatrix door op de link te klikken kunt u een datum met een tijdsbestek aangeven wanneer u terug gebeld wilt worden.

Als financieel adviseur en uw intermediair betreur ik dit faillissement. Dit wens je niemand toe en zeker niet niet alle polishouders die mijn advies hebben opgevolgd. Ik wens u een passende oplossing toe met de afwikkeling van dit faillissement.

Nieuwsbericht 19 februari 2021

Polishouders kunnen volgens de wet eerder aanspraak maken op een uitkering wanneer het een verzekerd voorval betreft. ( bijvoorbeeld een overlijden of dat de einddatum is bereikt van de polis en de polis behoort te expireren). Volgens prudente schatting zal het percentage ongeveer uitkomen op 70% van het verzekerd voorval. Overige uitwerkingen zoals het verkoopproces van de verzekeringsportefeuille liggen op schema volgens de curatoren. De eerste gesprekken met de mogelijke partijen die bereid zijn om overname te overwegen gaan half maart van start. In de maanden daarna zal moeten blijken of dit inderdaad uitvoerbaar zal zijn verwachting is het 2e kwartaal 2021.

Polishouders die een afkoop hebben ingediend hebben nog geen concrete aanbieding ontvangen van de curatoren. Wel hebben de curatoren uitgelegd dat afkoop lijd tot een lagere uitkering. Curatoren geven aan advies in te winnen over de afkoop.  Zij geven niet aan waar polishouders zich kunnen laten adviseren. Als financieel adviseur voel ik mij geroepen om mensen met advies bij te staan. Wel dien ik hierbij de kanttekening te maken dat ik als adviseur met u samen wil kijken welke mogelijkheden er zijn.

Op dit moment zijn er nog geen alternatieve mogelijkheden bekend en vraag ik aan u om advies in te winnen wanneer de mogelijkheden bekend zijn.

Waarom kiezen voor RegelingFD?

Persoonlijke Adviseur
Als uw Persoonlijke Adviseur krijgt u van mij de volledige begeleiding van A t/m Z! Deze begeleiding staat garant voor een succesvolle aankoop.
Geen verplichtingen
Tot het moment van het ondertekenen van onze Opdracht tot Dienstverlening bent u ons niets verplicht, is alles nog vrijblijvend en zonder enige kosten.
100% Onafhankelijk
Bij RegelingFD. bent u verzekerd van 100% onafhankelijk hypotheek advies. Er zijn geen financiële afspraken en of bindingen met hypotheek aanbieders.
24/7 Bereikbaar
Wij beantwoorden alle richting ons gestelde vragen altijd binnen 24uur en doen dit 7 dagen per week.

    Contact met RegelingFD

    Bij RegelingFD ben jij verzekerd van een eigen persoonlijke financiële adviseur. Heb je een vraag stel deze gerust aan mij en laat jouw gegevens achter.

    RegelingFD gaat uiteraard vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Jouw financieel adviseur werkt volgens de wet en regelgeving van AVG.